Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Berlijn