Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Wander Rebel, een website van Shamira en Niels. Wander Rebel is verantwoordelijk voor de manier waarop gegevens via deze website worden verzameld en bewaard. In deze verklaring leggen we uit wat dat inhoudt.

Neem voor vragen, opmerkingen of onjuistheden contact op met:

Wander Rebel | Shamira en Niels
info [at] wanderrebel . com
https://www.wanderrebel.com

1. Persoonsgegevens
Op de website van Wander Rebel is het mogelijk om actief deel te nemen. Bijvoorbeeld door een vraag te stellen via het contactformulier of door een reactie achter te laten op een artikel. Hierbij worden gegevens van de bezoeker verzameld en opgeslagen. Wander Rebel gaat vertrouwelijk met deze informatie om en doet er alles aan om deze gegevens te beschermen.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

  1. Naam
  2. E-mail adres
  3. IP-adres
  4. KvK nummer, bedrijfsgegevens & correspondentie (bij samenwerkingen)
  5. NAW-gegevens (bij winacties)

Om inzicht te geven in de manieren waarop gegevens worden verzameld en hoelang deze worden bewaard, hieronder een overzicht met toelichting.

1.1 Contactformulier
Via het contactformulier wordt je naam, e-mailadres en bericht met mij gedeeld. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een inhoudelijke reactie terug te sturen. Deze communicatie wordt maximaal 3 jaar bewaard.

1.2 Inschrijven nieuwsbrief
Voor het inschrijven op de Wander Rebel nieuwsbrief wordt je voornaam en een geldig e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden bewaard zolang je bent ingeschreven op de nieuwsbrief. Uitschrijven kan via de knop en/of hyperlink die onderaan elke nieuwsbrief te vinden is, jouw gegevens worden dan direct automatisch uit de lijst verwijderd.

1.3 Reactie op een artikel
Om een reactie achter te laten op een artikel wordt om een naam en geldig e-mailadres gevraagd. Desgewenst kunnen deze gegevens persoonlijk worden aangevuld met een url, wees ervan bewust dat naam en url openbaar zijn. Ook het IP-adres wordt opgeslagen, dit is ter bestrijding van spam reacties maar zal door Wander Rebel niet gebruikt of gedeeld worden. Het e-mailadres kan tevens gebruikt worden ten behoeve van bericht notificaties, indien de reageerder hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd tijdens het plaatsen van de reactie. De gegevens blijven bewaard zolang de reactie zichtbaar is op de website. Wil je een reactie verwijderen, dan kun je dit verzoek mailen naar info [at] wanderrebel . com

1.4 Downloaden van gratis content
Voor het downloaden van gratis content zoals een e-book of elektra schema’s wordt een voornaam en een geldig e-mail adres gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt om de aangevraagde content en aan de content gerelateerde tips, nieuws en aanbiedingen te mailen. Deze gegevens worden bewaard zolang je bent ingeschreven op onze e-mail dienst. Uitschrijven kan te allen tijde via de knop en/of hyperlink die onderaan elke e-mail te vinden is, jouw gegevens worden dan direct automatisch uit de lijst verwijderd.

2. Bedrijfsgegevens
Het is mogelijk om bedrijvigheid te voeren met Wander Rebel middels een samenwerking of het uitbesteden van een opdracht. Hierbij worden gegevens verzameld en opgeslagen. Wander Rebel gaat vertrouwelijk met deze informatie om en doet er alles aan om deze gegevens te beschermen.

Om inzicht te geven in de manieren waarop gegevens worden verzameld, hieronder een overzicht met toelichting.

2.1 Samenwerkingsformulier
Via het samenwerkingsformulier wordt je naam, e-mailadres en bericht met mij gedeeld. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een inhoudelijke reactie terug te kunnen sturen en mogelijk een samenwerking op te zetten met wederzijds goedkeuren. Indien er geen samenwerking uit voort vloeit zal deze communicatie maximaal 3 jaar worden bewaard.

2.2 Facturen
Voor het opmaken van facturen verwerken we alle bedrijfsgegevens die de Belastingdienst nodig acht voor een geldige factuur. Voor de Belastingdienst dienen deze gegevens 7 jaar bewaard te blijven binnen de administratie. Daarna worden de gegevens verwijderd.

2.3 Correspondentie
De voor de samenwerking benodigde correspondentie zal gedurende de samenwerking bewaard worden. Omdat de correspondentie verband heeft met de inhoud van de opdracht of samenwerking, wordt deze communicatie samen met de factuurgegevens bewaard voor de duur van 7 jaar.

3. Bescherming opgeslagen gegevens
3.1 Voor alle bovenstaande gegevens geldt dat ze veilig staan opgeslagen binnen Nederland en beschermd worden d.m.v. een wachtwoord en/of beveiligde servers. Hiervoor worden persoonlijke maatregelingen getroffen of derde partijen voor ingeschakeld.

Antagonist
Dit is de hostingpartij van Wander Rebel. Bij Antagonist worden alle website functionaliteiten, contactmogelijkheden en mail verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen op beveiligde Nederlandse servers en worden niet doorverkocht aan derden. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

3.2 Verder heeft Wander Rebel de volgende maatregelingen getroffen voor het beschermen en beveiligen van verzamelde gegevens en bestanden:

  • SSL-certificaat. De website van Wander Rebel is alleen bereikbaar via een beveiligde internetverbinding. Dit is te zien aan het websiteadres met https en het (groene) slotje in de adresbalk.
  • Computersoftware wordt altijd bijgewerkt naar de laatste versie. Tevens wordt alle apparatuur, software en functionaliteiten extra beveiligd met een wachtwoord.
  • Verzamelde gegevens en bestanden worden opgeslagen op een beveiligde en in Nederland geplaatste server.
  • Op de website van Wander Rebel zijn extra maatregelingen getroffen ter bescherming tegen aanvallen.

3.3 Gevoelige gegevens en misbruik
Wander Rebel neemt de bescherming van verzamelde gegevens serieus en neemt passende maatregelingen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer je toch het idee hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn voor misbruik of er gevoelige informatie wordt verzameld van personen of minderjarigen, neem dan contact op via info [at] wanderrebel . com

3.4 Links naar andere websites
Soms wordt er binnen een artikel gelinkt naar een andere website. Wander Rebel is niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen van deze websites, eveneens niet voor het gebruik en de inhoud van deze websites. Heb je het vermoeden dat wij linken naar een malafide website of organisatie die niet op de juiste manier omgaan met jouw gegevens dan vragen we je dit direct te laten weten aan ons zodat we passende maatregelen kunnen treffen om misbruik in de toekomst te voorkomen.

4. Cookies
Voor een zo goede mogelijke werking van deze website worden functionele, analytische en tracking cookies gebruikt.

4.1 Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand dat tijdens een website bezoek wordt geplaatst op jouw computer, tablet of telefoon. Hierin wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan deze website wordt herkend.

4.2 Wat doet Wander Rebel met deze cookies?
De cookies die worden geplaatst zijn afkomstig van Google Analytics. Dit programma geeft d.m.v. een IP-adres inzicht in het gedrag op deze website, de statistieken van deze website en over de kenmerken van de bezoeker. De verzamelde gegevens helpen mij om de werking van de website te kunnen testen, de website te verbeteren en om inzicht te krijgen in mijn doelgroep.

De verzamelde informatie bevat globale demografische gegevens. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen die herleiden kunnen worden aan een persoon. Dit doen we door het IP-adres zoveel mogelijk te anonimiseren. Verder hebben we een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en gegevens delen met Google uitgeschakeld.

4.3 Wat doet Google met deze cookies?
Google analyseert de verzamelde gegevens voor mij. Deze gegevens delen met derden doen zij alleen wanneer ze daar wettelijke toe verplicht zijn. Omdat Google een Amerikaans bedrijf is worden de gegevens mogelijk op Amerikaanse servers opgeslagen. Echter houden zij zich aan de EU-US Privacy Shield, een overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd.

4.4 Afmelden voor het plaatsen van cookies
Wil je voorkomen dat er cookies worden geplaatst dan is het mogelijk om je daarvoor af te melden. Dit kan via de instellingen van de internetbrowser die wordt gebruikt. Ook eerder opgeslagen cookies kunnen hier worden verwijderd.

4.5 Social Media
Om het voor de bezoeker zo makkelijk mogelijk te maken artikelen te volgen, liken en delen zijn er op deze website volg en deel knoppen te vinden voor Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest & YouTube. Deze social media kanalen werken met cookies. Wander Rebel heeft geen invloed op hoe zij deze cookies plaatsen en is niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen, eveneens niet voor het gebruik en de inhoud van deze websites.

5. Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens
Als bezoeker heb je altijd recht op inzage, wijziging of verwijderen van verzamelde gegevens. Een verzoek kan worden ingediend via info [at] wanderrebel . com. Om te controleren of de opgevraagde gegevens overeenkomen met de persoon die het verzoek indient, kan gevraagd worden naar een geldig identiteitsbewijs. Een geldig verzoek wordt binnen 4 weken in behandeling genomen.

6. Gegevens delen met derden
Wander Rebel deelt of verkoopt geen persoonlijke gegevens die voor jou persoonlijke gevolgen kunnen hebben, tenzij de wet mij hiertoe verplicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wander Rebel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en heeft altijd de mogelijkheid deze gegevens in te zien, te bewerken en te verwijderen al dan niet op jouw verzoek.

7. Privacyverklaring wijzigingen
Door uitbreiding van Wander Rebel of wijzigingen binnen het beleid kan het voorkomen dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd. Wijzingen zullen direct zichtbaar zijn op de website.

8. Vragen of klachten?
Heb je naar aanleiding van dit document nog vragen of heb je een onjuistheid ontdekt? Mail dan naar info [at] wanderrebel . com. Klachten kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.